Po raz czternasty wręczono „Białe Bociany”, nagrody starosty słupskiego, przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

Gospodarzami spotkania byli: Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski i Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Wykonane przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza statuetki „Białe Bociany 2016”, nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali: Magdalena Lesiecka – etnolog Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddziału Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie za kreatywną edukację kulturową i popularyzację kultury tradycyjnej wsi Pomorza; Witold Leśniewski z Dębnicy Kaszubskiej – pasjonat fotografii przyrodniczej i panoramicznej za wyjątkową wystawę fotografii „PGR 20  LAT PO”, dokumentującą budowle dawnych PGR-ów i obecne losy ich pracowników; Elżbieta i Jan Nagórni z Ustki za nawiązanie w 2015 roku współpracy z Paryskim Stowarzyszeniem Artystów zrzeszających plastyków wszystkich narodowości, organizowanie cyklicznych spotkań i wernisaży zagranicznych twórców w prowadzonej w Ustce Galerii – Winiarni – Herbaciarni oraz za promocję artystów usteckich we Francji.

Wręczono też nagrody pieniężne i dyplomy, którymi w tym roku uhonorowano: Joannę Sobolewską portrecistkę ze Świtał w gminie Damnica, Włodzimierza Lipczyńskiego, pasjonata dziennikarstwa ze Słupska, pisującego o ludziach kultury i ważnych wydarzeniach kulturalnych w regionie i kraju, Zenona Frąckiewicza – mistrza rzeźbiarstwa z Łupin (gm. Słupsk ), zespół wokalny „Wiśta-Wio” z Potęgowa, Ewę Grużewską, malarkę ze Starkowa (gm. Ustka), Krzysztofa Surowca – instruktora kulturalno-oświatowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i Martę Sikorę – wokalistkę, autorkę tekstów, muzyki i animatorkę kultury z Kępic.

powiat