Projekt „Pozytywni i Aktywni” dotyczy mieszkańców Słupska. Realizowany był od czerwca do grudnia 2014 roku. Chcemy angażować Słupszczan w działania obywatelskie i zachęcać ich do czynnego udziału w życiu publicznym. Projekt miał przybliżyć mieszkańcom ich prawa i obowiązki.

Celem naszego projektu było przekonanie obywateli do tego, jak ważny jest ich udział w lokalnych inicjatywach, konsultacjach społecznych dotyczących strategicznych dokumentów Miasta oraz głosowanie w wyborach samorządowych, krajowych i europejskich.

Projekt zakładał przeprowadzenie badania opinii społecznej na terenie Miasta Słupsk oraz szeregu spotkań (konferencji) z mieszkańcami w celu kształtowania postaw obywatelskich.

W ramach projektu można było skorzystać z darmowych porad obywatelskich i prawnych. Na porady można było się zgłaszać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z  publikacją raportu z badania ”Diagnoza Społeczno – Gospodarcza Miasta Słupska”.

Raport z badania składa się z trzech części :

– Mieszkańcy Słupska – metodologia PAPI/CATI, próba N = 1056. POBIERZ

– Słupscy przedsiębiorcy – metodologia CATI, próba N = 603. POBIERZ

– Lokalni liderzy opinii – IDI, próba N = 20. POBIERZ

Osoby chcące uzyskać raporty w pliku otwartym (typu Doc.), prosimy o kontakt na email: kontakt@pozytywniaktywni.pl

Od września 2015 roku portal funkcjonuje jako serwis obywatelski mieszkańców Słupska i okolic. Opisywane są bieżące wydarzenia oraz zamieszczane wywiady. Naszym celem jest podniesienie świadomości obywatelskiej lokalnego społeczeństwa.

Mamy także otwartą strefę blogerów, na której możecie bezpłatnie wypowiadać w interesujących Was tematach! Szczegóły są dostępne tutaj

Zachęcamy do surfowania po naszych stronach!

FIO_MPiPS_logo

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich